Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 7. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kurečková Petra Roz
Hromadová Jana Moc Moc ..
Klimešová Michaela Bag JanE JanE JanE JanE - -
Kostelníková Miriam Roz Roz - Kru Kru Nav
Nedbálková Klaudia Mol Mol Mol Mol Mol -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Molková Hana
1 supl. (Ned PrNe) CjL 3.C 62 dohled
2 supl. (Ned PrNe) Tv 3.C TV2 dohled
3 supl. (Ned PrNe) Tv 3.C TV1 dohled
4 supl. (Ned PrNe) CjL 3.C 62 dohled
5 supl. (Ned PrNe) CjL 3.C 62 dohled
Janušová Eva
2 supl. (Klim PrNe) M 3.A TV1 přespočetná hod.
3 supl. (Klim PrNe) CjL 3.A TV2 přespočetná hod.
4 supl. (Klim PrNe) CjL 3.A 42 přespočetná hod.
5 supl. (Klim PrNe) CjL 3.A 42 přespočetná hod.
Bagári Taťána
1 supl. (Klim PrNe) Tv 3.B TV1 přespočetná hod.
Močičková Adéla
3 supl. (Hro Absc) CjL 1.A 26 dohled
4 supl. (Hro Absc) CjL 1.A 26 dohled
Krůželová Markéta
4 supl. (Kos PrNe) M 8.A 162 přespočetná hod.
5 supl. (Kos PrNe) M 9.B 160 přespočetná hod.
Navrátilová Jana
6 supl. (Kos PrNe) 9.A 128 přespočetná hod.
Rozehnalová Michaela
1 spojeno (Kos PrNe) Ch 9.A (Aj2) 128
1 změna Ch 9.A (Aj1) 128
2 spojeno (Kos PrNe) Ch 9.A (Aj1) 128
2 změna Ch 9.A (Aj2) 128
6 spojeno (Kur NL) Nj 8.A (Nj/2) 164
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 CjL 26 supluje Moc (Hro)
4 CjL 26 supluje Moc (Hro)
3.A
2 M TV1 supluje JanE (Klim)
3 CjL TV2 supluje JanE (Klim)
4 CjL 42 supluje JanE (Klim)
5 CjL 42 supluje JanE (Klim)
3.B
1 Tv TV1 supluje Bag (Klim)
3.C
1 CjL 62 supluje Mol (Ned)
2 Tv TV2 supluje Mol (Ned)
3 Tv TV1 supluje Mol (Ned)
4 CjL 62 supluje Mol (Ned)
5 CjL 62 supluje Mol (Ned)
8.A
4 M 162 supluje Kru (Kos)
6 Nj Nj/2 164 spojí Roz (Kur)
9.A
1 Ch Aj2 128 spojí Roz (Kos)
1 Ch Aj1 128 změna Roz
2 Ch Aj1 128 spojí Roz (Kos)
2 Ch Aj2 128 změna Roz
6 128 supluje Nav (Kos)
9.B
5 M 160 supluje Kru (Kos)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou