Základní škola Vsetín, Sychrov 97
v

Změny v rozvrhu pondělí 19. 11.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.A ŠkV ŠkV
9.A ŠkV
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Barešová Lenka .. Va Bart Bart Bat Va - - -
Bierská Martina - - - - - - .. .. -
Čermáková Irena .. .. .. - Kru .. Va .. ..
Hošťálková Marie .... .... .... .... .... - - - -
Kováčová Lucie - Boh - Pe Tyd - - - -
Orságová Veronika Molk Molk Molk Molk Zaj Bat - - -
Lucbauer Michal Mal Mal Mal Mal Mal - -
Mikulíková Jana ..
Tomšová Jana Antonie - - - - - - - - -
Zajíčková Šárka Wa Wa
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IVT Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bartošková Klára
3 spojeno (Ba Dov) Aj 3.A (Aj2) 68
4 spojeno (Ba Dov) Aj 3.C (Aj1) 47
Bátlová Anna
5 supl. (Ba Dov) Aj 2.B 26 přespočetná hod.
6 Jídelna  
Boháč Jakub
2 supl. (Ko PrNe) Ch 9.A 162 za odpadlou
Coufal Miroslav
5 Šatna  
Krůželová Markéta
5 supl. (Ce NV) CjL 6.A 129 přespočetná hod.
před 5. hod dohled 2. stupeň sborovna  
Orságová Marie
před 5. hod dohled Alternativní  
Malíková Jitka
1 supl. (Lu Doh) TH 4.C 33 přespočetná hod.
2 supl. (Lu Doh) CjL 4.C 33 přespočetná hod.
3 supl. (Lu Doh) M 4.C 33 přespočetná hod.
4 supl. (Lu Doh) Vv 4.C 183 přespočetná hod.
5 supl. (Lu Doh) Vv 4.C 183 přespočetná hod.
před 4., 5. hod dohled 2. stupeň PC  
Molková Ivana
1 supl. (OrsV Stu) TH 2.A 62 přespočetná hod.
2 supl. (OrsV Stu) CjL 2.A 62 přespočetná hod.
3 supl. (OrsV Stu) Aj 2.A (AjB) 62 přespočetná hod.
4 supl. (OrsV Stu) M 2.A 62 přespočetná hod.
před 4. hod dohled Alternativní  
Peterková Simona
4 supl. (Ko PrNe) 6.A 162 přespočetná hod.
Tydlačková Jana
5 supl. (Ko PrNe) Ch 8.A 162 za odpadlou
Vaidová Zuzana
2 spojeno (Ba Dov) Aj 7.A (Aj2) 161
6 spojeno (Ba Dov) Aj 3.B (Aj1) 42
7 Šatna  
Wandrolová Věra
1 supl. (Zaj Doh) TH 1.B 63 přespočetná hod.
2 supl. (Zaj Doh) M 1.B 63 přespočetná hod.
před 2. hod dohled Alternativní  
Zajíčková Šárka
5 supl. (OrsV Stu) 2.A 62 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1 TH 63 supluje Wa (Zaj)
2 M 63 supluje Wa (Zaj)
2.A
1 TH 62 supluje Molk (OrsV)
2 CjL 62 supluje Molk (OrsV)
3 Aj AjB 62 supluje Molk (OrsV)
4 M 62 supluje Molk (OrsV)
5 62 supluje Zaj (OrsV)
2.B
5 Aj 26 supluje Bat (Ba)
3.A
3 Aj Aj2 68 spojí Bart (Ba)
3.B
6 Aj Aj1 42 spojí Va (Ba)
3.C
4 Aj Aj1 47 spojí Bart (Ba)
4.C
1 TH 33 supluje Mal (Lu)
2 CjL 33 supluje Mal (Lu)
3 M 33 supluje Mal (Lu)
4 Vv 183 supluje Mal (Lu)
5 Vv 183 supluje Mal (Lu)
6.A
4 162 supluje Pe (Ko)
5 CjL 129 supluje Kru (Ce)
7.A
2 Aj Aj2 161 spojí Va (Ba)
7 Vv odpadá (Bie)
8 Vv odpadá (Bie)
8.A
5 Ch 162 supluje Tyd (Ko)
6 Ov odpadá (Ce)
8 odpadá (Ce)
9 Geo Geo odpadá (Ce)
1.-2. hod Školní akce ve škole
9.A
2 Ch 162 supluje Boh (Ko)
1. hod Školní akce ve škole
Pedagogický dohled u třídy:
8.A
Hodina: 1.-2., Učitel: Zajíčková Šárka
9.A
Hodina: 1., Učitel: Mikulíková Jana